Menu

Řídicí systémy MVE

Dodáváme kompletní elektrotechnologie pro malé vodní elektrárny včetně projektové dokumentace.

V hlavním rozváděči je umístěn řídicí systém, který ovládá celou technologii MVE. Řídicí systém je vybaven grafickým displejem. Obsluha ovládá MVE pomocí tohoto displeje nebo přes vzdálený přístup (pokud je zřízen).

Hlavní znaky našeho systému řízení:

Automatický provoz elektrárny bez nutnosti přítomnosti obsluhy:

 • přifázování generátoru k síti
 • automatický rozjezd soustrojí
 • regulace výkonu podle zadaných parametrů
 • řízené odstavení soustrojí při vzniku poruchy
 • automatické najetí po odeznění poruchy

Kontrola dodávané energie:

 • dodržení účiníku v celém rozsahu výkonů
 • zamezení zpětného toku energie
 • návrh MVE s respektováním zkratových poměrů a dovolených
 • úbytků napětí v síti

Možnost ručního ovládání každé turbíny

Automatický a ruční provoz čistícího stroje česlí

Automatické odesílání SMS zpráv a přijímání řídících SMS zpráv

Internetové připojení pro dálkový dohled

Ovládání MVE pomocí mobilního telefonu s OS Android

Obrazovky řídicího počítače zobrazují:

 • grafické znázornění stavu technologie
 • grafy provozních veličin
 • archiv historie poruch
 • archiv souhrnů denní, měsíční a roční výroby
 • nastavení parametrů provozu elektrárny
 • nastavení a sledování činnosti pomocí GSM modemu

Příklady komunikace:

Obrazovky displeje

Hlavní obrazovka

Informace o aktuálních hodnotách výkonu, otáčkách, otevření lopatek teplotách ložisek...

Poruchy

Zobrazení aktivních poruch, zobrazení historie poruch

Záznamy

Denní, měsíční a roční záznamy vyrobené energie, doby chodu, počtu fázování u jednotlivých turbín

Grafy

Minutové, hodinové a denní grafy hladiny, výkonu, otevření, teplot ložisek jednotlivých turbín

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás! +420 583 213 394