Menu

Nadace ELZACO

O nadaci

Nadace byla zapsána dne 7.8.2013 do nadačního rejstříku na návrh jednatele společnosti ELZACO spol. s r.o., Jiřího Vénose. Posláním nadace je finanční pomoc při vzdělávání lidí všech věkových kategorií a sociálních vrstev. Dalším účelem Nadace je finanční podpora na zdravotní, rehabilitační a paliativní péči. Příspěvek mohou získat jak fyzické osoby na uvedený účel, tak organizace, které výše uvedenou péči a vzdělávání poskytují. V souladu se zákonem o nadacích a nadačních fondech (č. 227/1997 Sb.) byl správní radou Nadace schválen Statut Nadace ELZACO.

Slovo zakladatele

S přibývajícím věkem se mi stále častěji vracela na mysl otázka jak nejlépe zajistit stabilitu a rozvoj pro spolupracovníky společnosti Elzaco. Předat odpovědnost za vedení „manažerům“, rodinným příslušníkům či dokonce prodej mi připadalo nelogické a riskantní.

Inspirace přišla ze zahraničí, kde řada majitelů převádí svůj obchodní podíl do nadací s tím, že firmy se majetkoprávně stabilizují a při tom nadace mají nějaké obecně prospěšné zaměření. A když tedy nadace, tak jaké si dát ušlechtilé cíle a v jaké oblasti? Ano, rozvoj znalostí a dovedností slušných a poctivých spolupracovníků přinesl stabilitu, jistotu a chuť do další práce, která nás baví.

Tak tedy pojďme využít všech možností osobního rozvoje, pojďme vyhledávat talentované lidi a podporujme jejich efektivní rozvoj. Je to výzva, která vychází z neutěšeného stavu a stále se zhoršující situace ve státem řízeném vzdělávacím systému. Věřím tedy v budoucnost, kde bude působení společnosti Elzaco a Nadace Elzaco, vytvářet solidní pracovní příležitosti a stabilitu především pro ty z nás, kteří se zaměří na vědění a kreativitu.

Jiří Vénos

Můžete pomoci i Vy

Pokud se Vám záměr a poslání Nadace líbí, můžete ji podpořit jakoukoliv finanční částkou. Pokud se takto rozhodnete, můžete přispět převodem na náš účet, vedený u Komerční banky v Šumperku, číslo účtu 107-5248730237/0100 a nebo vypracujeme darovací smlouvu a na základě této smlouvy převedete částku dle Vašeho uvážení. Nezapomeňte, že dary od právnických a fyzických osob mohou být dle zákona o daních z příjmů číslo 586/1992 Sb. odečitatelnou položkou z daňového základu.

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás! +420 583 213 394