Menu

Struktura Nadace

Orgány Nadace jsou čtyřčlenná správní rada a revizor. Správní rada Nadace spravuje majetek nadace, řídí činnost Nadace a rozhoduje o všech záležitostech Nadace, pokud nejsou tímto statutem, popř. rozhodnutím správní rady výslovně svěřeny do rozhodování předsedy správní rady Nadace.

Status Nadace včetně aktuálních změn a dodatků najdete na www.justice.cz v sekci veřejný rejstřík.

Správní rada:

  • Jiří Vénos - předseda správní rady
  • Oldřich Lehký - člen správní rady
  • Ing. Petr Rýznar - člen správní rady
  • Ing. Roman Kubíček - člen správní rady

Revizor:

  • Ing. Tomáš Zatloukal

Revizor je kontrolním orgánem Nadace a v souladu s § 20 zákona č. 227/1997 Sb. vykonává činnost dozorčí rady Nadace.

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás! +420 583 213 394