Menu

Průmyslová elektroinstalace

V oblasti elektromontážních prací je naše společnost zaměřena na rozvody nízkého napětí v průmyslu a občanské výstavbě. Jedná se o rozváděče a rozvody 230/400/690V a také 12/24V, včetně sdělovacích a datových vedení.

Provádíme instalace optických kabelů, ukončení optických vedení, včetně měření útlumu při různých vlnových délkách a vyhledávání závad.

Nabízíme rovněž revize spotřebičů kalibrovanými přístroji dle ČSN 33 1600 ed.2 včetně vystavení vyřazovacích protokolů a oprav nevyhovujích zařízení.

Jedním z dalších oborů kterými se zabýváme je čištění elektrických zařízení CT metodou. Jedná se o technologický postup, při kterém se elektrická zařízení čistí vysokotlakým zařízením a speciálními nevodivými kapalinami. Tato metoda je proti klasickému čištění mnohonásobně účinnější a rychlejší. Vzhledem k povaze používaných kapalin je možno zařízení do 1000V čistit bez nutnosti vypnutí. Touto metodo lze provádět jak běžnou údržbu elektrických zařízení tak provádět sanační práce například po požáru nebo zaplavení zařízení vodou a podobně.

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás! +420 583 213 394