Menu

Služby

Při své práci vycházíme z dlouholetých zkušeností v oblasti projektování, elektromontážních prací, výroby rozvaděčů a řízení technologických procesů. Cenné jsou i technologické zkušenosti z oblasti obnovitelných zdrojů energie např. malých vodních elektráren, větrných elektráren, dále z oblasti papírenského a dřevozpracujícího průmyslu, energetiky a stavby jednoúčelových strojů. V oblasti elektromontážních prací je naše společnost zaměřena především na oblast průmyslu. Vzájemná vazba na měření, regulaci a systémy řízení technologických procesů umožňuje komplexní dodávky včetně dokumentace, komplexních zkoušek a zaškolení obsluhujícího personálu.

  Elzaco Šumperk nabízí služby v těchto oblastech

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás! +420 583 213 394