Menu

Malé vodní elektrárny

V oblasti obnovitelných zdrojů energie se naše společnost specializuje na získávání "čisté" energie z vody případně i z jiných obnovitelných zdrojů. Náš komplexní přístup spočívá ve vypracování studie proveditelnosti, projektové dokumentace, vlastní realizace, záručního a pozáručního servisu.

Navrhujeme a dodáme nové řešení MVE, případně provádíme rekonstrukce a modernizace stávajících technologií. Díky tomu jsme schopni navrhnout optimální technické řešení pro většinu lokalit v širokém rozmezí vodních spádů od 1m do 300m a o výkonech od 3kW do 5MW.

Naše společnost se zaměřuje na inovativní trendy zvyšující výtěžnost a snižování nákladů.

Soustrojí a řídicí systémy jsou konstruovány pro paralelní chod s distribuční sítí i pro chod v ostrovním režimu. Řídicí systém je standardně vybaven SMS komunikací na principu GSM technologie. V případě připojení MVE na internet je možné technologii monitorovat a ovládat i dálkově pomocí PC, tabletů, nebo inteligentních telefonů. Tato konfigurace umožňuje neomezenou kontrolu zařízení nezávisle na vzdálenosti a na čase.

Zvolte některou z podkategorií:

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás! +420 583 213 394