Menu

Dotace EU

Realizované projekty

Výzkumné a inovační centrum pro strojírenství a mechatroniku

Cíl projektu:

Záměrem projektu je vybudovat sdílenou výzkumně inovační kapacitu zaměřenou na vývoj a konstrukci plně automatizovaných jednoúčelových strojů a turbín pro malé vodní elektrárny.

Realizací projektu dojde k vytvoření moderního centra, které bude moci flexibilně reagovat na vývojové a inovační požadavky v budoucích výrobních procesech.

Realizace:

12/2020 – 10/2021

Celková výše nákladů projektu / uznatelné náklady:

10.342.949,- Kč / 4.273.946,- Kč

Výše dotace:

2.136.973,- Kč

Srbská vodenice - lokální zdroj energie

Projekt byl řešen v rámci "Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor na rok 2017 - Fáze přípravy"(Program B2B) vyhlášeného Českou rozvojovou agenturou..

Cíl projektu:

Adaptace historických objektů vodních mlýnů a mlýnic na malé vodní elektrárny sloužících ke zvýšení energetické samostatnosti a kvality dodávek elektrické energie v Srbsku.

Realizace:

2/2017 – 11/2017

Výše uznatelných nákladů:

543 837 Kč

Výše dotace:

458 500 Kč

Energetické úspory společnosti ELZACO spol. s r.o.

Cíl projektu:

modernizace systému vytápění – výměna tepelných čerpadel vzduch-vzduch s funkcí topení a chlazení včetně instalace rekuperátoru

zlepšení tepelně technických vlastností provozovny - částečné zateplení pláště budovy a výměna oken

instalace fotovoltaického systému – instalovaný výkon 9.88 kW

Realizace:

4/2016 – 11/2017

Výše uznatelných nákladů v tisících Kč:

2.020

Výše dotace v tisících Kč:

1.010

Rozšíření technologického zařízení

Během realizace tohoto projektu v rámci programu „ROZVOJ - výzva III" naše společnost pořídila čtyři špičkové technologie:

 • univerzální frézka OPTI
 • 3D výrobní zařízení (tiskárna)
 • ustavovací zařízení na měření souososti
 • ultrazvukové zařízení na měření průtoku

Projekt byl hrazen z vlastních zdrojů.

Skutečné výsledky realizace projektu jsou lepší, než jsme původně plánovali. Podařilo se nám ušetřit prostředky při pořizování majetku, pořídili jsme o jednu špičkovou technologii více a zvýšila se technická úroveň a konkurenceschopnost naší společnosti.

Parametry projektu:

Termín realizace:

2/2011 –3/2012

Výše uznatelných nákladů (v tisících):

3 335 Kč

Výše dotace (v tisících):

2 001 Kč

Počet pořízených zařízení : 4 (původně 3)

Vzdělávání zaměstnanců společnosti ELZACO s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.0/1.1.02/35.00954

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti ELZACO s.r.o. v oblastech průmyslové automatizace a řízení technologických procesů, které v současnosti představují pro společnost hlavní těžiště obchodních aktivit a poskytují největší potenciál pro další rozvoj společnosti.

Získání, neustálé prohlubování a rozšiřování znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti v těchto rychle se rozvíjejících oblastech je proto základní podmínkou pro udržení konkurenceschopnosti společnosti. Projekt zahrnuje prakticky všechny zaměstnance.

Parametry projektu:

Termín realizace: 10/2010 – 5/2012
Příspěvěk ze strukturálních fondů (v tisících): 1 380 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu (v tisících): 244 Kč
Celková výše dotace (v tisících): 1 624 Kč
Cekové výdaje projektu: 1 690 Kč

Jednotlivé vzdělávací aktivity jsou zaměřené jak na odborné tak i na všeobecné znalosti a dovednosti. Zařazení zaměstnanců do jednotlivých vzdělávacích aktivit je v souladu s aktuálními potřebami společnosti a zohledňuje také provedený průzkum zájmu zaměstnanců o jednotlivé vzdělávací aktivity.

Projekt přispěje k zlepšení a zefektivnění firemního vzdělávání a k prohloubení odborných znalostí a dovedností zúčastněných zaměstnanců. Pomůže rozšířit počet zaměstnanců-odborníků schopných samostatně nebo v týmu komplexně řešit rozsáhlé zakázky z oblasti automatizace. Zlepšení jazykových dovedností umožní zvýšit podíl zahraničních zakázek. Rozšíření stávajícího počtu vzdělávacích programů a kvalitní výcvikové přípravky umožní také rychlé zapracovaní nových pracovníků. Na základě předchozích zkušeností bude projekt věnovat větší pozornost přípravě firemních lektorů, vlastních vzdělávacích programů a přípravků pro odborná školení.

Školení a část praktického výcviku proběhne převážně v odborných učebnách školicího střediska společnosti. Část praktického výcviku bude realizována ve "formě výcviku na zakázce". Projekt bude realizovat tým složený ze zaměstnanců společnosti, kteří mají zkušenosti z předchozího vzdělávacího projektu. Projekt počítá také se zapojením externích lektorů a specialistů z firem výrobců automatizační techniky zejména pro teoretickou část vzdělávání. Praktický výcvik bude zajištěn lektory společnosti.

Výstavba oborového školícího střediska v oblasti aplikované elektroniky, průmyslové automatizace, měření a regulace (říjen 2006)

Naše společnost v květnu roku 2006 podala žádost o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání pod názvem projektu „Výstavba oborového školícího střediska v oblasti aplikované elektroniky, průmyslové automatizace, měření a regulace“. Projekt byl zařazen mezi úspěšné a 23.10.2006 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Parametry projektu:

Termín realizace: 5/2006 – 2/2008
Počet etap: 3
Výše uznatelných nákladů (v tisících): 22 638 Kč
Výše dotace (v tisících): 10 412 Kč
Počet pořízených školicích pomůcek a programů: 13
Kapacita školícího střediska: 40 osob

Projekt byl úspěšně dokončen. Stejně jako u prvního projektu se nám podařilo dodržet všechny závazné a monitorovací indikátory projektu. Během realizace rovněž došlo k úpravám projektu v časovém harmonogramu a položkovém rozpočtu. Žádná z těchto změn nebyla v rozporu se záměrem a cílem projektu.

Realizace projektu probíhala ve třech etapách:

 • 1. etapa - nákup nemovitosti, rekonstrukce, koupě první poloviny vybavení
 • 2. etapa - výstavba nového školicího střediska, nákup druhé poloviny vybavení do zbývajících dvou učeben
 • 3. etapa - dokončení rekonstrukce zakoupené budovy, kolaudace obou budov

Financování projektu proběhlo z malé části z vlastních zdrojů a z podstatné části pomocí bankovního úvěru.

Výsledkem projektu je oborové středisko, které bude sloužit k celoživotnímu vzdělávání v Olomouckém kraji pro oblast aplikované elektrotechniky, průmyslové automatizace, měření a regulace. V těchto nových prostorách jsme schopni poskytovat školení v oborech průmyslové automatizace a průmyslových řídících systémů, pneumatických systémů, praktické elektroniky a silnoproudé elektrotechniky.

Naším dalším cílem je umožnit a poskytnout zájemcům se základním elektrotechnickým vzděláním osvojení nových dovedností a získání znalostí potřebných pro moderní průmyslové procesy a touto cestou zvýšit zaměstnatelnost a jejich uplatnění na trhu práce v souladu s cíli strukturální politiky Evropské unie.

Služeb tohoto střediska by měli využívat naši zaměstnanci, zaměstnanci spolupracujících firem, uchazeči o zaměstnání a také studenti a učitelé středních odborných škol.

Rozvoj odborných znalostí a dovedností pracovníků společnosti ELZACO spol. s r.o. v oblasti elektroinstalací, řízení technologických procesů, regulace a tvorby aplikačního software (listopad 2005)

Naše společnost na podzim roku 2005 podala žádost o poskytnutí dotace v prvním kole výzvy programu OPRLZ/GS Profese pod názvem projektu „Rozvoj odborných znalostí a dovedností pracovníků společnosti ELZACO spol. s r.o. v oblasti elektroinstalací, řízení technologických procesů, měření, regulace a tvorby aplikačního software“. Projekt byl zařazen mezi úspěšné a 20.1.2006 jsme obdrželi oznámení o poskytnutí dotace.

Parametry projektu:

Termín realizace: 9/2005 – 9/2007
Počet etap: 2
Výše uznatelných nákladů (v tisících): 1 830 Kč
Výše dotace (v tisících): 1 281 Kč
Počet podpořených vzdělávacích programů: 14

Projekt jsme úspěšně zrealizovali a dodrželi všechny závazné a monitorovací indikátory projektu. Během realizace došlo k drobným úpravám projektu v časovém harmonogramu a položkovém rozpočtu. Všechny změny proběhly v souladu s cíli projektu.

Jednotlivá školení proběhla v těchto vzdělávacích programech:

 • průmyslové řídící systémy I. a II.
 • pohony I. a II.
 • hydraulika I. a II.
 • pneumatika I. a II.
 • technická angličtina I. a II.
 • automatizace
 • robotika
 • SCADA
 • postupy související s ISO 14001

Největší podíl uznatelných nákladů tvořily mzdové náklady našich zaměstnanců, kteří postupně procházeli teoretickou přípravou a po té absolvovali praktické uplatnění znalostí. Realizace školení probíhala z části nákupem externích služeb a z části interně, kdy na pozici školitele byl zaměstnanec s vysokou úrovní znalostí a dovedností v dané oblasti a předával získané dovednosti svým kolegům – školeným. Další část uznatelných nákladů tvořily školící pomůcky, zmíněný nákup externích školení a amortizace odepisovaného majetku, který byl nezbytný pro realizaci školení.

Realizací projektu jsme získali vyšší úroveň znalostí a dovedností našich zaměstnanců a tím i větší konkurenceschopnost na trhu v daném oboru.

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás! +420 583 213 394