Menu

Partneři a certifikace

Společnost ELZACO spol. s r. o. patří mezi systémové integrátory společnosti SCHNEIDER Electric, smluvní partnery společnosti Siemens, Schmachtl (řídící systémy Unitronics) a Festo.

Po 8 letech zkušeností s rozvíjením integrovaného systému managementu zahrnujícího kvalitu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a životního prostředí podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 se společnost v roce 2014 rozhodla nepokračovat v certifikacích systémů managementu externí firmou. Kvalitu, ohleduplnost k životnímu prostředí, svobodu a seberealizaci našich zaměstnanců a partnerství ve vztahu k dodavatelům i zákazníkům považujeme za trvalé hodnoty společnosti, které budeme i nadále rozvíjet. Tyto hodnoty však nechceme prokazovat certifikátem, ale každodenní činností.

Schmachtl CZ

Systémový integrátor (ŘS Unitronics)

Siemens

Certifikovaný partner

Schneider Electric CZ

Alianční partner

Top odpovědná firma

3.Místo

Cena města Šumperka

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás! +420 583 213 394