Menu

O společnosti

Naše společnost byla založena počátkem roku 1991 s cílem podnikat v elektrotechnických oborech. Sídlem společnosti je město Šumperk v Olomouckém kraji. Firma vlastní provozovnu na ulici Boženy Němcové 727/10, kde jsou situovány dílenské a kancelářské prostory.

Při své práci vycházíme z dlouholetých zkušeností v oblasti projektování, elektromontážních prací, výroby rozvaděčů a řízení technologických procesů.

Cenné jsou i technologické zkušenosti z oblasti obnovitelných zdrojů energie např. malých vodních elektráren, větrných elektráren, dále z oblasti papírenského a dřevozpracujícího průmyslu, energetiky a stavby jednoúčelových strojů.

V oblasti elektromontážních prací je naše společnost zaměřena především na oblast průmyslu. Vzájemná vazba na měření, regulaci a systémy řízení technologických procesů umožňuje komplexní dodávky včetně dokumentace, komplexních zkoušek a zaškolení obsluhujícího personálu.

Prvořadým cílem naší společnosti je dosažení maximální spokojenosti zákazníka s našimi výrobky a službami. Nejdůležitějšími faktory, na které naše firma klade důraz, jsou pružnost v reakci na zákazníky, inovační schopnost vůči požadavkům zákazníků, dodržování smluvených termínů, cena a kvalita dodávaných výrobků a poskytovaných služeb.

Politikou naší společnosti je působit na trhu jako firma solidní, průhledná a důvěryhodná.

Napsali o nás:

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás! +420 583 213 394