Menu

Výroba a opravy vodních turbín

Vyrábíme a dodáváme vlastní vodní turbíny vodní různých typů pro malé vodní elektrárny a vodní mikrozdroje. Při dodávkách technologií MVE spolupracujeme také s dalšími výrobci turbín. Provádíme rekonstrukce vodních turbíny a opravy vodních turbín menších výkonů. Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni navrhnout optimální technické řešení pro konkrétní lokalitu.

Přímoproudé turbíny KAPLAN pro malé spády

Systém turbíny SEMIKAPLAN s regulovanými lopatkami oběžného kola a pevným rozvaděčem je efektivní technologie pro malé vodní elektrárny. Nízké pořizovací náklady, malé provozní náklady, jednoduchost konstrukce, vysoká spolehlivost s dlouhou životností, dávají nejlepší podmínky pro využití hydroenergetického potenciálu vodní elektrárny.

Použitím nejmodernějších metod pro hydraulický návrh, konstrukci a výrobní technologie dosahují turbíny výborných výkonových a účinnostních parametrů a vynikající kavitační odolnosti ve velmi širokém rozsahu regulace výkonu. K dispozici jsou kompaktní stroje, pro spády v rozmezí 1,4 až 6,5 m, představující celý hydraulický obvod elektrárny od vtoku po výtok ze savky včetně vestavného generátoru a prvků pro plně automatizovaný provoz.

Dle přání zákazníka a poměrů konkrétní lokality mohou být sestaveny projekční a konstrukční modifikace zajišťující optimální řešení stavby a efektivní provoz elektrárny.

Přednosti:

 • Efektivní technologie pro malé vodní elektrárny
 • Nízké pořizovací náklady
 • Jednoduchost konstrukce, vysoká spolehlivost
 • Dlouhá životnost
 • Nejmodernější metody návrhu
 • Výborné účinnostní a výkonové parametry
 • Vynikající kavitační odolnost

Parametry vyráběných typů turbín:

ELZA 350 ELZA 500 ELZA 750 ELZA 990
H [m]
(Čistý spád na turbíně)
1,4 – 6,5 1,4 – 6,5 1,4 – 6,5 1,4 – 6,5
QT [m³/s]
(Dosahovaná hltnost turbíny)
0,08 – 0,72 0,17 –1,5 0,38 – 3,3 0,67 – 5,7
PT [kW]
(Dosahovaný výkon na hřídeli)
0,5 – 36,8 1,2 – 77 2,6 – 172 4,6 – 302

Peltonovy turbíny

Vyrábíme Peltonovy turbíny od spádu 60 metrů.Turbíny jsou vždy konstruovány na zakázku pro konkrétní lokalitu. Máme zkušenosti s aplikací těchto turbín na vodovodních přivaděčích. Tyto turbíny mají atest na pitnou vodu.

 • Pro spády od 60 – 300 m
 • Pro malá a silně kolísající množství vody
 • Jednodýzové nebo vícedýzové řešení
 • Provedení s deflektorem
 • Přímé spojení oběžného kola s hřídelí
 • Elektricky regulovatelné jehlové dýzy
 • Pro provoz na vodovodních přiváděčích schválení provedení pro styk s pitnou vodou

Rekonstrukce a opravy vodních turbín

Provádíme opravy, rekonstrukce a modernizace turbín typu:

 • Kaplan
 • Francis
 • Banki /průtočné Cros-flow

Dále pak příslušenství MVE: Regulace RK OK, stavidel, čistících strojů, apod.

V první fázi provedeme prohlídku MVE a stanovíme rozsah potřebných oprav. Po dohodě se zákazníkem stanovíme plán oprav, aby vyhovoval jeho potřebám a opravou nepřišel zbytečně o velkou část výroby MVE.

Pokud není jasná historie turbíny a jsou nejasnosti v parametrech MVE, provádíme:

 • Kontrolu otáček pomocí frekvenčního měniče
 • Měření hrubého spádu nivelačním přístrojem
 • Měření průtoku ultrazvukovou sondou

Ukázky naší práce

KAPLAN

Oprava kašnové kolenové Kaplanovy turbíny

Provedeno:

 • Výměna ložisek
 • Oprava lopatek OK
 • Výměna generátoru
 • Vyrovnání hřídelí - souosost
 • Nové ovládání regulace OK
 • Nový rozvaděč a řízení MVE
 • Kalibrace vazby RK/OK

Parametry MVE:

Spád: 6.5 m

Průtok: 0.56 m³/s

Výkon generátoru: 30 kW

Průměr OK: 370 mm

KAPLAN

Oprava kašnové Kaplanovy turbíny

Provedeno:

 • Seřízení horního závěsu
 • Výměna spodního kluzného ložiska
 • Výměna ložisek generátoru
 • Vyrovnání hřídelí - souosost
 • Přetěsnění pístu regulace OK

Parametry MVE:

Spád: 1.9 m

Průtok: 3.5 m³/s

Výkon generátoru: 39 kW

Průměr OK: 1000 mm

FRANCIS

Oprava kašnových Francisových turbín

Provedeno:

 • Kompletní rekonstrukce obou turbín
 • Výměna spodního kluzného ložiska
 • Výměna ložisek kluzného ložiskového závěsu za valivé
 • Výměna palečných převodů za převodovky
 • Výměna elektromotorů
 • Instalace hydraulických agregátů pro regulaci RK

Parametry T1:

Spád: 1.5 m

Průtok: 4 m³/s

Výkon generátoru: 45 kW

Parametry T2:

Spád: 1.5 m

Průtok: 2,1 m³/s

Výkon generátoru: 22 kW

BANKI

Oprava Bankiho turbíny

Provedeno:

 • Kompletní rekonstrukce turbíny
 • Demontáž a otryskání skříně turbíny
 • Otryskání rotoru a vytmelení tekutým kovem
 • Výměna valivých ložisek a ucpávek turbíny

Parametry MVE:

Průměr rotoru 600 mm

Šířka rotoru 940 m

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás! +420 583 213 394