Menu

Měření spádu a průtoku

Měření čistého spádu MVE

Důležitá veličina při návrhu, opravě nebo rekonstrukci MVE.V kombinaci s našim měřením průtoku zajistíme nejlepší informace pro volbu nebo úpravu MVE.

Zaměřujeme kompletní hydraulický profil MVE - jez, prostor před a za česlemi, vývařiště, odtokový kanál. Všechny naměřené hodnoty vám zpracujme do protokolu a posoudíme vaši lokalitu.

Na základě měření spádu a průtoku (s přihlédnutím k manipulačnímu řádu) jsme vám schopni navrhnout optimální úpravu nebo novou MVE.

Náklady spojené s měřením se vám vrátí.

Přednosti:

  • Jednoduchá, rychlá a přesná metoda měření.
  • Zjištění hrubého i čistého spádu na lokalitě.
  • Ve spojení s měřením průtoku a výkonu zjistíte účinnost.
  • Zpracujeme protokol s naměřenými hodnotami.

Doporučení: Doporučujeme objednat si k tomuto měření ještě provedení měření aktuálního průtoku. Tím můžeme zhodnotit účinnost MVE v daném pracovním bodě.

Měření průtoku

Měření průtoku pomocí přístroje AquaProfiler-M-Pro. Zařízení pracuje na ulatrazvukové metodě a je vhodné pro měření průtoku na vodních tocích, náhonech a otevřených přivaděčích. Tento způsob je alternativou k měření průtoku hydrometrickou vrtulí. Výsledný průtok je znám okamžitě po provedení sírie měření ve svislicích profilu koryta. Počet svislic je dán šířkou koryta. Měření je vhodné k ověřování účinosti soustrojí elektrárny, při vypracování studií proveditelnosti a zjišťování skutečných průtoků v konkrétní lokalitě.

Přednosti:

  • Maximální rychlost proudění 5 m/s (jedná se o rozsah měřidla, fyzicky lze tímto způsobem měřit do 3 m/s)
  • Maximální hloubka 3 m
  • Neomezená šířka koryta
  • Vysoká přesnot měření (při splnění podmínek danných normou ČSN EN 748)
  • Okamžitý výsledek měření průtoku

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás! +420 583 213 394