Menu

Vybrané realizované zakázky

MVE na vodních tocích

MVE na vodovodních přivaděčích

Tyto malé vodní elektrárny využívají vodního spádu ve vodovodních přivaděčích.

Nejjednodušší soustrojí sestává z asynchronního generátoru a upraveného vhodného čerpadla pracujícího v turbínovém režimu. Jednoduché technické řešení umožňuje pomocí servoventilů přesnou regulaci tlaku ve spotřebišti. Při proměnlivých průtokových parametrech lze instalovat i více paralelně pracujících soustrojí. K výrobě je použito výhradně sériově vyráběných komponentů. Tím se minimalizují pořizovací a servisní náklady a docílí se rychlé návratnosti celého díla.

Pokud dosahuje spád vody 60 a více metrů, dodáváme řešení v podobě Peltonovy turbíny. Tyto turbíny jsou konstruovány pro konkrétní lokalitu. Všechny námi dodané turbíny mají schválení pro použití ve styku s pitnou vodou. Peltonovy turbíny se ve srovnání s čerpadlovými turbínami se vyznačují vyšší účinností a také schopností plynule regulovat průtok. V případě požadavku regulovat průtok obvykle vede řešení s Peltonovou turbínou k rychlejší návratnosti než řešení s více paralelně pracujícími čerpadlovými turbínami.

MVE Bukovec

Název:

MVE Bukovec

Technické údaje:

Instalovaný výkon: 45 kW + 75 kW
T1: 45 kW, Q = 130 l/s
T2: 75 kW, Q = 210 l/s
h = 38 m

Podíl firmy Elzaco:

Generální dodavatel

Popis:

MVE Bukovec je umístěna v ÚV Bukovec a využívá přebytečného hydroenergetického potenciálu vody přivaděče Vodní dílo (přehrada) Bukovec – ÚV Bukovec. MVE Bukovec je osazena dvěma čerpadlovými turbínami s asynchronními generátory.

MVE Vršovice u Loun

Název:

MVE Vršovice - řeka Ohře

Instalovaný výkon:

Generátory 2 x 250 kW, 5.25 kV

Rozsah dodávky:

Elektroinstalace a řízení, hydraulický agregát, statický budič, čistící stroje

Popis:

Pro komunikaci a řízení je použit řídící systém Unitronics V280. Komunikace s obsluhou je zajištěna pomocí grafického operátorského panelu, SMS zpráv a internetového připojení. Obsluha má možnost pomocí sítě internet zobrazit na PC displej, který je stejný jako na rozvaděči MVE. Zákazník může on-line sledovat veškeré údaje a měnit nastavení pomocí zobrazených tlačítek. Toto připojení také poskytuje vzdálenou diagnostiku programu a servisní zásahy na dálku v záruční i pozáruční době.

MVE Vyšní Lhoty

Název:

MVE Vyšní Lhoty

Technické údaje:

Instalovaný výkon: 90 kW + 110 kW + 132 kW
T1: 90 kW, Q = 160 l/s
T2: 110 kW, Q = 230 l/s
T3: 132 kW, Q = 300 l/s
h = 80 m

Podíl firmy Elzaco:

Generální dodavatel

Popis:

MVE Vyšní Lhoty využívá hydro-potenciálu na vodovodním přivaděči z přehrady Morávka do úpravny vody ve Vyšních Lhotách. Turbínami jsou v tomto případě čerpadla v turbínovém režimu. Čerpadlo je pomocí spojky spojeno s generátorem.

MVE Chotěbuz - Český Těšín - řeka Olše

Název:

MVE Chotěbuz - Český Těšín - řeka Olše

Instalovaný výkon:

3 x 90 kW

Rozsah dodávky:

Ziromont - 3 x turbína ZR 85-3L-4.5M, Elzaco - elektroinstalace a řízení

Popis:

MVE je umístěna v areálu bývalé slévárny na břehu řeky Olše. Pro řízení a komunikaci je použit řídícísystém Unitronics V280. Komunikace s obsluhou je zajištěna pomocí grafického operátorského panel, SMS zpráv a internetového připojení. Obsluha má možnost pomocí sítě internet zobrazit na PC displej, který je stejný jako na rozvaděči MVE. Zákazník může on-line sledovat veškeré údaje a měnit nastavení pomocí zobrazených tlačítek. Toto připojení také poskytuje vzdálenou diagnostiku programu a servisní zásahy na dálku v záruční i pozáruční době.

Další příklady řešení:

MVE Letohrad

Kaplanova turbína
D = 1000 mm, H = 2,2 m, Q = 2,6 m³/s, P = 45 kW
Asynchronní generátor, Automatický čistící stroj

Podíl firmy Elzaco:

Generální dodavatel

Kontrolní a řídící systém:

TSX MICRO (Schneider Electric)

Vizualizace:

CONTROL WEB 2000
Dálkové ovládání soustrojí pomocí vizualizačního PC

MVE Mikulovice

Kaplanova turbína (Ziromont s. r. o.)
H = 3 m, Q = 2,9 m³/s, P = 75 kW
Asynchronní generátor

Podíl firmy Elzaco:

Řízení a elektrotechnologie

Kontrolní a řídící systém:

TSX MICRO (Schneider Electric)

Vizualizace:

Dálkové ovládání soustrojí pomocí SMS

MVE Háj, řeka Morava - rekonstrukce

Francisova turbína
H = 3 m, Q = 13,2 m³/s, P = 315 kVA
Synchronní generátor

Kontrolní a řídící systém:

TSX MICRO (Schneider Electric)

Vizualizace:

Dálkové ovládání soustrojí pomocí SMS

MVE Skuodas - Litva

Dvě turbíny Banki 110 kW (P+S Praha)
P = 2x 110 kW
Asynchronní generátor

Podíl firmy Elzaco:

Řízení a elektrotechnologie

Kontrolní a řídící systém:

Schneider Electric

MVE Šumperk

Kaplanova turbína 160 kW a Francisova turbína 45 kW
asynchronní generátory

Podíl firmy Elzaco:

Generální dodavatel
Oprava Kaplanovy turbíny 160 kW
Dodávka soustrojí s Francisovou turbínou 45 kW

Kontrolní a řídící systém:

Řídící systém Unitronics

Vizualizace:

Dálkový dohled přes internet
Dálkový dohled pomocí SMS zpráv

MVE Lesní mlýn

2x Francisova turbína, 55 kW a 37 kW asynchronní generátory

Podíl firmy Elzaco:

Generální dodavatel
Dodávka kompletní elektrotechnologie

Kontrolní a řídící systém:

Unitronics V350 s barevným grafickým displejem

MVE Třinec

Kaplanova turbína, 22 kW asynchronní generátor

Podíl firmy Elzaco:

Dodávka kompletní elektrotechnologie

Kontrolní a řídící systém:

Unitronics V350 s barevným grafickým displejem

MVE Prosenice

Kaplanova turbína, 75 kW (PaS Praha) asynchronní generátor

Podíl firmy Elzaco:

Generální dodavatel
Dodávka kompletní elektrotechnologie

Kontrolní a řídící systém:

Unitronics V350 s barevným grafickým displejem

MVE Nový Malín

Uvedení do provozu:

2015

Technické údaje:

PI = 30 kW
h = 295 m
Q = 4 - 15 l/s

Podíl firmy Elzaco:

Dodavatel technologie

Popis:

Peltonova turbína využívá tlakovou energii vody vyvolanou rozdílnou nadmořskou výškou začátku a konce vodovodního přivaděčez jímacího území Malínský les.Tato energie by jinak byla zmařena regulačními armaturami po trase a na konci přivaděče. Vstupní tlaková část turbíny se přopojuje přes přírubu DN80/PN40 k přivaděči vody. Výstupní část turbíny je bez tlaku a voda z ní odtéká samospádem do vodojemu středního tlakového pásma. Investice byla realizována jako součást celkové rekonstrukce přivaděče.

MVE ÚV Monaco

Uvedení do provozu:

2013

Technické údaje:

T1: PI = 75 kW
h = 70 m
Q = 120 - 130 l/s

T2: PI = 45 kW
h = 69 m
Q = 70 - 80 l/s

T3: PI = 22 kW
h = 69 m
Q = 35 - 40 l/s

Podíl firmy Elzaco:

Dodavatel technologie řízení

Popis:

Elektrárna využívá hydropotenciálu na vodovodním přivaděči z přehrady do úpravny vody UV Monaco. Turbínami jsou v tomto případě tři čerpadla v turbínovém režimu. Součástí dodávky je automatický řídicí systém pro řízení MVE v součinnosti s provozem úpravny vody.

MVE VDJ Beroun

Uvedení do provozu:

05/2016

Technické údaje:

PI = 16 kW
h = 59 m
Q = 10 - 42 l/s

Podíl firmy Elzaco:

Dodavatel technologie

Popis:

Peltonova turbína využívá zbytkového spádu na vodovodním přivaděči o délce 30 km napájejícího VDJ Beroun. V minulosti byla energie mařena regulační armaturou na konci přivaděče. Investice byla realizována jako součást celkové rekonstrukce vodojemu. Dodávka zahrnovala Peltonovu turbínu s asynchronním generátorem, sběrnou nádrž a řídicí systém. Konstrukce a použité materiály splňují požadavky na trvalý styk s pitnou vodou. Lopatky byly vyrobeny lisování ze speciálního plastu. Materiál lopatek i celé provedení turbíny bylo schváleno Státním zdravotním ústavem pro použití ve styku s pitnou vodou.

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás! +420 583 213 394