Menu

Papírenský průmysl

V oblasti průmyslové automatizace máme bohaté zkušenosti v mnoha průmyslových odvětvích zejména ve strojírenství, energetice, automobilovém průmyslu, papírenském průmyslu a v neposlední řadě také dřevozpracujícím průmyslu.

Zkušenosti v oblasti papírenského průmyslu jsme získali na mnoha aplikacích pro společnost, zabývající se výrobou papíru. S touto společností úspěšně spolupracujeme již řadu let.

Podíleli jsme se zde na řadě aplikací jak ze strany montážních prací na celkové rekonstrukci hlavního papírenského stroje PS5 tak v oblasti řízení technologie výroby pololátky, modernizaci strojního zařízení a podobně.

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás! +420 583 213 394